Poziția Colegiului Medicilor din România cu privire la interacțiile profesioniștilor din sănătate cu industria tutunului

In atenția membrilor Colegiului Medicilor din România

În luna septembrie 2016, Colegiul Medicilor din România s-a alăturat demersurilor societăților medicale, academice și organizațiilor non-guvernamentale care au adus în atenția factorilor decizionali prima propunere integrată de strategie națională privind reducerea consumului de tutun, 2035-Prima Generație Fără Tutun a României.  Este cel mai amplu efort al comunității medicale de a strânge rândurile în jurul temei reducerii consumului de tutun, factorul de risc principal pentru bolile non-transmisibile în România. Strategia 2035-Prima Generație Fără Tutun a României la care au contribuit specialiștii Colegiului Medicilor din România și ai organizațiilor profesionale și academice a fost realizată în conformitate cu principiile și obiectivele Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, ale Planului Multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate, precum și în deplină concordanță cu recomandările organizațiilor internaționale și documentelor la care România este semnatară (Organizația Mondială a Sănătății, Convenția Cadru privind Controlul Consumului de Tutun, Strategia OMS Regiunea Europa pentru Sănătatea Copiilor și Adolescenților 2015-2020, Convenția ONU privind Drepturile Copilului).

Unul din punctele esențiale ale Convenției Cadru privind Controlul Tutunului, reflectată în legea nr. 332/2005, este protejarea dezvoltării de politici publice de sănătate în domeniul reducerii consumului de tutun de orice interferență a industriei tutunului (Art. 5.3. al Convenției-Cadru), respectându-se un principiu clar articulat al conflictului ireconciliabil dintre interesele acestei industrii și obiectivele de sănătate publică.

De asemenea, ghidurile de bună practică pentru profesioniștii în sănătate publică ale Organizației Mondiale a Sănătății în domeniul controlului consumului de tutun(disponibile încă din anul 2005) precizează reguli clare privind interacțiunile între aceștia și industria tutunului, cu scopul limitării la cazurile absolut necesare pentru reglementare, în mod transparent, cu precizarea sursei de finanțare, în locații neutre.

Ghidurile de bună practică definesc rolul şi imaginea profesionistului din sănătate ca fiind esenţiale pentru promovarea unui stil de viaţă şi a unei societăţi libere de tutun. Ghidurile se adresează tuturor profesioniştilor din sănătate: medicii, asistenţii medicali, moaşele, dentiştii, psihologii, farmaciştii şi membrii altor profesii care au legătură cu sănătatea.

Colegiul Medicilor din România și-a manifestat, încă de la finalul anului trecut, îngrijorarea și preocuparea legată de acest aspect și a solicitat sprijinul și implicarea directă a autorităților de sănătate din România în stabilirea unei proceduri transparente, aprobate prin ordin de ministru și care să stabilească regulile de interacțiune ale profesioniștilor în sănătate cu reprezentanții industriei tutunului (angajați sau consultanți), similară cu procedura existentă la nivelul Comisiei Europene. Am considerat că, în acest mod, se poate întări credibilitatea profesioniștilor în sănătate publică.

În ciuda acestor demersuri, am constatat cu vădită surprindere că profesioniști în sănătate publică și reprezentanți ai unor foruri decizionale în sănătate au participat recent la o dezbatere finanțată de un producător de tutun. Deși mesajele transmise de către aceștia au fost perfect congruente cu pozițiile exprimate deja de către forurile profesioniștilor în sănătate, este inacceptabil și neconform cu ghidurile ca aceste opinii să fie exprimate la masa unei dezbateri finanțate și dirijate cu scop comercial de către un producător de tutun.

Considerăm acest lucru un precedent grav și cu potențial de decredibilizare a profesioniștilor în sănătate publică, acum și pe viitor. Ca atare, solicităm în mod direct tuturor membrilor Colegiului Medicilor din România să respecte principiile enunțate în reglementările menționate și să nu valideze, prin asociere directă sau indirectă de nici un fel, interesele comerciale ale industriei tutunului. Nu există nici un motiv de natură științifică sau medicală care să justifice interacția dintre un asemenea profesionist și industria producătoare de tutun.

Conducerea Colegiului Medicilor din România vă pune la dispoziție reglementările stricte aferente acestui domeniu și își declară disponibilitatea de a oferi consiliere adecvată membrilor săi pentru respectarea lor.

(Sursa: CMR)