Despre RespiRo

 Avand in vedere: 

 • morbiditatea in crestere in domeniul afectiunilor respiratorii, in Romania (tubercuoza, inclusiv tuberculoza multi-drog rezistenta, bronhopneumopatia obstructiva cronica, astmul), dar si subdiagnosticarea lor;
 • consumul ridicat de tutun si nerespectarea legislatiei in domeniul limitarii consumului acestuia ;
 • insuficienta informare a pacientilor in legatura cu prevenirea bolilor respiratorii (neintelegerea legaturii dintre fumat si boala respiratorie), managementul bolilor respiratorii cronice (necunoasterea importantei administrarii unor medicamente, precum corticosteroizii inhalatori etc.), respectiv a celor acute (utilizarea de antibiotice in exces, automedicatia) ;
 • variabilitatea importanta in managementul afectiunilor respiratorii in asistenta medicala primara;
 • lipsa cooperarii adecvate intre medicii de familie si celelalte specialitati care se ocupa de afectiunile respiratorii ;
 • limitarea inacceptabila a practicii medicilor de familie in domeniul bolilor respiratorii prin mentinerea barierelor in prescrierea compensata a tuturor medicamentelor pe care alti medici de familie, cu aceeasi pregatire, din alte tari, le pot prescrie ;
 • incapacitatea sistemului de sanatate de a sprijini prin rambursare adecvata serviciile de calitate in ingrijirea afectiunilor respiratorii de catre medicii de familie,

Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF) si Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) au decis constituirea Grupului RespiRo,  pentru a coagula preocuparile membrilor sai cu interes in domeniul bolilor respiratorii si a le oferi acestora cadrul pentru o activitate sustinuta, coerenta si recunoscuta, precum si posibilitatea unor parteneriate cu grupuri/organizatii cu interese similare pe plan national si international.

Scop :

Grupul Respiro isi propune cresterea calitatii asistentei medicale primare a pacientilor cu boli respiratorii.

Obiectivele Grupului RespiRo sunt :

 1. dezvoltarea/adaptarea unor practici model de furnizare de servicii de calitate in asistenta medicala primara a pacientilor cu afectiuni respiratorii si diseminarea acestor modele la nivel national ;
 2. dezvoltarea/adaptarea si diseminarea la nivel regional/national de materiale de suport, care sa ajute echipele de asistenta medicala primara in adoptarea celor mai bune decizii cu privire la pacientii cu boli respiratorii (ghiduri, protocoale etc.);
 3. dezvoltarea/adaptarea unor materiale informative pentru pacienti si folosirea diverselor oportunitati pentru cresterea nivelului de educatie medicala a populatiei, in domeniul prevenirii si ingrijirii bolilor respiratorii;
 4. initierea si derularea de cercetari in domeniul bolilor respiratorii in asistenta medicala primara, cu scopul de a sprijini intelegerea epidemiologiei bolilor respiratorii, comportamentului medicilor, respectiv al pacientilor, in raport cu aceste afectiuni, in Romania ;
 5. adoptarea de documente de pozitie in raport cu aspecte punctuale ale practicii medicilor de familie in domeniul bolilor respiratorii si sprijinirea CNSMF si SNMF in formularea de pozitii argumentate stiintific, in raport cu decidentii din sanatate sau cu reprezentantii media etc,, in privinta abordului bolilor respiratorii in asistenta medicala primara.

Activitatile Grupului RespiRo sunt :

 1. conceperea, iniţierea şi participarea la proiecte şi programe de dezvoltare si implementare de modele de buna practica, educationale si de cercetare stiintifica in domeniul preventiei si managementului bolilor respiratorii acute si cronice, împreună cu alte organizaţii cu interese similare;
 2. organizarea, sub egida si cu sprijinul CNSMF si SNMF, de evenimente educationale dedicate bolilor respiratorii (prezentari de caz, ateliere, cursuri, mese rotunde, seminarii, conferinte, intalniri cu presa si cu pacientii, precum şi orice alte forme de manifestări care nu contravin ordinii de drept);
 3. initierea si dezvoltarea de programe, proiecte si actiuni dedicate informarii corecte si complete a populatiei generale, cu privire la factorii de risc pentru bolile respiratorii, a masurilor de preventie primara si secundara, a mijloacelor de diagnostic precoce si a optiunilor terapeutice ;
 4. organizarea de schimburi de experienţă, stagii de pregătire şi formare în ţară şi străinătate pentru membrii sai; dezvoltarea de relatii de colaborare prin participarea la manifestari profesionale stiintifice si de alta natura la nivel local, national si international ;
 5. elaborarea de documente de pozitie si sprijinirea pozitiilor CNSMF/SNMF in relatie cu decidentii din sanatate, media, pacineti, alte organizatii ;
 6. participarea la elaborarea şi îmbunătăţirea pachetelor de servicii medicale furnizate de medicii de familie;
 7. cooperarea, in conditiile prevazute de lege, cu organizatii similare ca profil, din tara sau din strainatate;
 8. orice alte activitati care servesc scopului propus si nu contravin regulamentului grupului, respectiv statutelor CNSMF si SNMF.

Pot fi membri activi ai Grupului RespiRo :

 • in principal medicii formatori de medicina de familie, dar si medici specialisti de medicina familiei care dovedesc preocupari, interes, si activitate anterioara in directia cresterii calitatii ingrijirilor oferite pacientilor cu boli respiratorii.

In mod exceptional, pot fi membri asociati/onorifici ai Grupului RespiRo :

 • medici de alte specialitati (pneumologi, pediatri, alergologi, ORL, medicina muncii s.a.), cu activitate recunoscuta in domeniul bolilor respiratorii din tara si strainatate ;
 • alti profesionisti din domeniul asistentei medicale primare, cu preocupari in domeniul bolilor respiratorii (kinetoterapeuti, psihologi s.a), care recunosc si respecta regulamentul grupului .

Membrii activi si cei asociati/onorifici au aceleasi drepturi si obligatii prevazute in statut, cu exceptia dreptului de vot, rezervat numai membrilor activi.

Acceptul de noi membri in Grupul RespiRo se face de catre Comitetul de coordonare al Grupului RespiRo, pe baza urmatoarelor documente :

 1. Scrisoare de intentie.
 2. CV atestand experienta/interesul pentru problematica bolilor respiratorii.
 3. Certificatul de formator sau dovada de exercitare a unei activitati universitare, inscrierea la un doctorat/masterat, avand ca tema subiecte de interes.
 4. Sau/si Dovezi de participare la activitati, proiecte de instruire/cercetare recunoscute ca valoroase din tara sau strainatate.
 5. O scrisoare de recomandare din partea uneia din cele doua organizatii.

Neparticiparea activa, timp de 6 luni, la activitatile grupului (cu exceptia unor motive exceptionale cum sunt, de exemplu, cele legate de sanatate, problematica familiala, burse de studiu) atrage atentionarea si excluderea din grup.

Drepturile membrilor Grupului RespiRo sunt :

 • dreptul la informare corecta si completa;
 • dreptul de exprimare libera si initiativa in cadrul grupului ;
 • dreptul de a participa la toate deciziile si activitatile grupului ;
 • dreptul de a folosi siglele grupului ;
 • dreptul de a participa la proiecte specifice/activitati derulate de Respiro (in functie de expertiza si calitatile demonstrate), in calitate de coordonator, formator, cercetator, implementator, comunicator, expert media etc. ;
 • dreptul de a participa gratuit la evenimentele organizate de grup ;
 • dreptul de a accesa gratuit informatia pusa la dispozitie de grup ;
 • dreptul de a reprezenta grupul, in circumstante specifice, cu delegare.

Obligatiile membrilor Grupului RespiRo sunt :

 • obligatia de a participa activ la activitatile grupului. Neparticiparea activa timp de 6 luni la activitatile grupului (cu exceptia unor motive exceptionale cum ar fi cele legate de sanatate, problematica familiala, burse de studiu) atrage atentionarea si excluderea din grup. ;
 • obligatia de a aplica hotararile grupului ;
 • obligatia de a folosi ghidurile/protocoalele/regulile de buna practica agreate de grup.

Membrii activi si cei asociati/onorifici au aceleasi drepturi si obligatii ce decurg din prezentul statut, cu exceptia dreptului de a participa prin vot la decizia de desfiintare/mentinere a grupului.

Conducerea Grupului Respiro

Grupul Respiro este condus de un Comitet de coordonare, alcatuit din trei persoane :doi coordonatori, cate unul din partea CNSMF si SNMF si un Secretar.

Functiile de conducere in grup sunt neremunerate.

In conditiile afilierii grupului la alte organizatii nationale sau internationale, acesta este reprezentat de unul dintre coordonatori sau de alta persoana desemnata de Comitetul de coordonare.

Antrenarea grupului in orice activitate stiintifica, la initiativa CNSMF sau SNMF, nu se poate face fara acordul Comitetului de coordonare. In egala masura, initiativele Comitetului de coordonare vor fi aduse la cunostinta celor doua organizatii, pentru ca acestea sa fie asigurate ca activitatile derulate nu contravin principiilor si regulilor lor de functionare.

Documentele oficiale ale Grupului Respiro vor purta sigla CNSMF, SNMF si  Respiro si vor fi semnate de coordonatori, cu stampilele SNMF si CNSMF.