O gură de aer proaspăt

Autor: Dr. Cătălina PANAITESCU

Publicat in Viata Medicala nr. 23, iunie 2014

icprgatenaA şaptea conferinţă a organizaţiei International Primary Care Respiratory Group (IPCRG), cea mai importantă reuniune mondială adresată profesioniştilor din domeniul asistenţei primare, cu interes în aria bolilor respiratorii, s-a desfăşurat la Atena, între 21 şi 24 mai. Ediţia din acest an a fost una specială pentru România, deoarece a însemnat primirea ca membru cu drepturi depline a grupului Respiro, ce funcţionează sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei şi a Centrului Naţional de Studii pentru Medicina Familiei şi reuneşte medici de familie cu interes în patologia respiratorie.
   În cifre, reuniunea a însemnat peste o mie de participanţi din 55 de ţări, 12 sesiuni plenare, 15 simpozioane paralele, opt ateliere, 118 prezentări orale şi 67 de postere. Subiectele acestora s-au grupat, predominant, în jurul temelor centrale ale conferinţei: morbidităţi multiple şi integrarea demersului clinic.
  Plecând de la premisa că medicul de familie este cel care realizează sinteza diagnostică şi terapeutică a pacientului, s-a discutat despre importanţa înlocuirii termenului de comorbiditate, specific asistenţei secundare (de exemplu, pentru pneumolog, bronhopneumopatia cronică obstructivă a unui pacient este boala principală, iar hipertensiunea arterială de care suferă acelaşi pacient devine comorbiditate), cu acela de multimorbiditatedeoarece, din punctul de vedere al medicului de familie, cele două patologii necesită o abordare egală, cu integrarea demer­sului clinic. Departe de a fi doar o chestiune de semantică, problema are implicaţii practice deosebite în condiţiile în care ghidurile de prac­tică existente ignoră acest lucru, făcând să crească riscul de poli­prag­mazie şi numărul erorilor medicale, con­co­mitent cu scăderea aderenţei pacienţilor la tratament şi a calităţii vieţii lor. Pacienţii cu boli respiratorii fac parte din această categorie la risc, cu atât mai mult cu cât populaţia pe care ei o alcătuiesc şi cu care interacţionează medicii de familie este mult diferită de grupurile de bolnavi din studiile în baza cărora se extrag concluziile medicinii bazate pe dovezi. Lucrările originale prezentate au vizat importanţa acestui aspect, unul din cele mai importante proiecte în domeniu fiind studiul UNLOCK, încă în desfăşurare, cu privire la managementul bronhopneumopatiei cronice obstructive (BPOC) în asistenţa medicală primară.
   Alte subiecte discutate au fost: vaccinarea pacienţilor cu boli respiratorii cronice; tusea cronică; eficienţa reală a dispozitivelor inhalatorii în viaţa de zi cu zi a pacienţilor cu astm bronşic şi BPOC; prescrierea responsabilă a medicamentelor în bolile respiratorii; diagnosticul şi managementul bolilor pulmonare interstiţiale şi ale cancerului bronhopulmonar; nevoile copiilor cu astm; importanţa diagnosticului precoce al BPOC; depresia, anxietatea şi bolile respiratorii; infecţiile respiratorii şi tuberculoza pulmonară; evaluarea şi managementul dispneei în îngrijirile paliative; factorii de risc pentru internările repetate; reducerea inechităţii şi asigurarea unei îngrijiri medicale integrate în populaţiile cu risc crescut faţă de bolile netransmisibile.
   În acelaşi spirit al integrării, manifestarea s-a bucurat, în premieră, de participarea unor delegaţi ai Colectivului de lucru pe probleme de sănătate mintală al WONCA (Organizaţia Mondială a Medicilor de Familie), ai Grupului de asistenţă primară al Academiei Europene de Alergologie şi Imunologie Clinică (EAACI), ai Asociaţiei europene a medicilor din zone rurale şi izolate (EURIPA) şi ai Societăţii europene a medicilor de familie cu interes în domeniul bolilor cardiovasculare (EPCCS).
   Numele lui Hipocrate a fost des rostit de cei prezenţi, lucru de înţeles dacă se are în vedere locul de desfăşurare a conferinţei, dar şi actualitatea afirmaţiilor atribuite lui: importanţa anamnezei şi a examenului clinic, abordarea holistică a pacientului, comunicarea cu acesta, evaluarea gradului în care boala îi afectează viaţa ş.a.
    Ca şi ediţiile precedente, conferinţa din acest an, dincolo de oportunitatea de a dezbate aspecte ale patologiei respiratorii cu care se confruntă medicii de familie din lumea largă, a reprezentat şi ocazia de a încheia noi parteneriate profesionale, al căror motto îl pot constitui cuvintele lui Benjamin Franklin: „Spune-mi şi probabil voi uita, învaţă-mă şi poate îmi voi aminti, implică-mă şi voi şti”.